این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اکتشاف بازار

دوسوتوانی بازاریابی

دوسوتوانی بازاریابی

دوسوتوانی بازاریابی به معنی استفاده از شایستگی‌های موجود و کشف قابلیت‌های آینده در فعالیت‌ها بازاریابی برای دستیابی به عملکرد بهینه است.

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف و بهره‌برداری بازار

اکتشاف بازار Market Exploration و بهره‌برداری بازار Market Exploitation به معنای شناسایی فرصت‌های بازار و بهره‌گیری از آنها در مدیریت بازاریابی هستند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com