این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی داخلی

پرسشنامه خلق‌وخوی کارکنان

پرسشنامه خلق‌وخوی کارکنان

دانلود پرسشنامه خلق‌وخوی کارکنان و تاثیر بر رفتار مشتری همراه با روایی و پایایی و منبع استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت

پرسشنامه بازاریابی داخلی

پرسشنامه بازاریابی داخلی

دانلود پرسشنامه بازاریابی داخلی مونی و فورمن همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی

بازاریابی داخلی (Internal marketing) فعالیت‌های ترفیعی و تشویقی سازمان در راستای معرفی اهداف، محصولات و خدماتش به کارکنان درون سازمان می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com