این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بلوغ بازار

بلوغ بازاریابی

بلوغ بازاریابی

بلوغ بازاریابی (Marketing Maturity) در ساده‌ترین تعریف حرکت از رویکردهای فروش‌محور به سوی مشتری‌محوری در فعالیت‌های کسب‌وکار است.

پرسشنامه بلوغ سازمانی

پرسشنامه بلوغ سازمانی

دانلود پرسشنامه بلوغ سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری با طیف لیکرت

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی (Organizational maturity) مقیاسی برای بیان آمادگی و توانمندی سازمان براساس سه عامل افراد، فرایندها و فناوری موجود است.

استراتژی بازاریابی بلوغ بازار

استراتژی بازاریابی بلوغ بازار

استراتژی بازاریابی بلوغ بازار برای شرکت‌های باتجربه‌ای مناسب است که در صنایعی قدیمی و بارونق فعالیت می‌کنند که از رشد پایینی برخوردار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com