این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بهبود مستمر

نظریه محدودیت‌ها

نظریه محدودیت‌ها

نظریه محدودیت‌ها (Theory of Constraints) روشی برای شناسایی مهم‌ترین موانع دستیابی به هدف و حذف آنها به شیوه‌ای نظام‌مند است.

بهبود مستمر (کایزن)

بهبود مستمر (کایزن)

بهبود مستمر (Continuous improvement) فرایند ممتد و دائمی ارتقای محصولات و خدمات در طی زمان است که می‌تواند تغییراتی جزئی یا دگرگونی کلان باشد.

بهینه‌کاوی (بنچ مارکینگ)

بهینه‌کاوی (بنچ مارکینگ)

بهینه‌کاوی (Benchmarking) فرایند مقایسه سنجه‌های عملکردی کسب‌وکار با استانداردهای برتر صنعت است که از طریق بهبود مستمر قابل دستیابی است.

پرسشنامه تولید ناب

پرسشنامه تولید ناب

دانلود پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com