پرسشنامه تولید ناب

دانلود پرسشنامه تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

فایل ورد پرسشنامه تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

هدف: بررسی تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

ابعاد: مدیریت کیفیت ناب، مدیریت فرآیند ناب، مدیریت تولید ناب، کارکنان ناب، مشتری گرایی ناب و زنجیره تامین ناب

تعداد سوالات: ۵۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی تولید ناب

تولید ناب: تولید ناب تلفیقی از تولید دستی و تولید انبوه است. به شکلی که انعطاف‌پذیری در تولید را از تولید دستی و قیمت ارزان کالا تولید شده را از تولید انبوه وام می‌گیرد. به طور کلی فلسفه تولیدی تولید ناب اینست که زمان تدارکی بین سفارش مشتری و ارسال محصولات و قطعات را با از بین بردن انواع اتلافها کوتاه می‌کند. تاریخچه و مفهوم تولید ناب در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

بهبود مستمر: بهبود مستمر یک فرایند یا ابزار بهبود بهره‌وری است که قصد دارد یک رشد ثابت و سازگار و بهبود در تمامی قستمهای یک فرایند یا فرایندها ایجاد کند. بهبود مستمر پایایی فرایند و امکان بهبود آن را در آینده تضمین می‌کند.