این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بهره وری

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی (Efficiency) توانایی انجام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی با صرف کمترین میزان زمان، هزینه و منابع مادی و انسانی تعریف می‌شود.

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی

اثربخشی سازمانی (Organizational effectiveness) مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر دست پیدا کرده است.

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی

بهره‌وری سازمانی (Productivity) دستیابی به هدف‌های سازمان و بیشینه‌سازی تولید کالاها و خدمات با کمترین مصرف منابع انسانی و مادی است.

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره‌وری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخنامه ۴ گزینه‌ای به همراه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com