این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق توصیفی

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی (Quasi-experimental designs) به طرح های آزمایشی که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، گفته می‌شود.

تحقیق علی-مقایسه‌ای

تحقیق علی-مقایسه‌ای (پس رویدادی)

تحقیق علی-مقایسه‌ای (Causal-comparative research) یک روش پژوهش علمی است که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقع آن می‌پردازد.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی بدون دخالت یا دستکاری متغیرها است.

مطالعه موردی

مطالعه موردی

مطالعه موردی (Case Study) یک روش پژوهش علمی از نوع توصیفی است که به صورت باز، ژرف و جزئی‌نگر به مطالعه یک مورد از جنبه‌های گوناگون می‌پردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com