این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق توصیفی

تحقیق شبه آزمایشی

تحقیق شبه آزمایشی

طرح شبه آزمایشی Quasi-experimental designs به طرح های آزمایشی که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی استفاده کرد، گفته می‌شود.

تحقیق علی-مقایسه‌ای

تحقیق علی-مقایسه‌ای (پس رویدادی)

تحقیق علی-مقایسه‌ای Causal-comparative research یک روش پژوهش علمی است که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقع آن می‌پردازد.

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این رویکرد پژوهشگر در متغیرها دخالت یا دسنکاری نمی‌کند.

مطالعه موردی

مطالعه موردی

کدک ویندوز یا کدک مختصر coder-decoder به معنای رمز گذاری –رمز گشایی فایلهای صوتی تصویری است. توضیحات تکمیلی دراین رابطه در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com