این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تمایل خرید

خرید آنی

خرید آنی

خرید آنی (Impulse purchase) تصمیمی برنامه‌ریزی نشده برای خریداری یک کالا یا خدمت است که در لحظه خریدن محصول توسط مصرف کننده اخذ می‌شود.

پرسشنامه جنون خرید

پرسشنامه جنون خرید

دانلود پرسشنامه جنون خرید دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد و ۳۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی جنون خرید

قصد خرید مشتریان

قصد خرید

قصد خرید یا نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می‌دهند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com