این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توریسم

مدل گردشگری باتلر

مدل گردشگری باتلر

پیرامون توسعه گردشگری از گذشته تا اکنون مطالعات بسیاری توسط پژوهشگران صورت پذیرفته است. مدل گردشگری باتلر در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انواع گردشگری

انواع گردشگری

گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامه‌ریزی در این عرصه اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که تقاضاهای مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست.

گردشگر و گردشگری

گردشگر و گردشگری

مفهوم گردشگری و گردشگر : گردشگر Tourist فردی است که با هدف گردشگری Tourism از مکانی به مکان دیگر مسافرت می‌کند و البته انواع مختلفی دارد.

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری یکی از صنایع مهم غیرنفتی است که در جذب منابع ارزی و توسعه و رونق بازارهای کشور موثر است. تاسیسات مربوط به صنعت گردشگری در جذب گردشگران مهم است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com