این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب توسعه محصول

محصول دیجیتال

محصول دیجیتال

محصول دیجیتال (Digital product) هر محصولی است که در یک قالب نامشهود مانند یک فایل وجود دارد و می‌توان آن را دانلود، پخش و یا در رسانه‌های فیزیکی منتشر کرد.

پرسشنامه توسعه محصول جدید

پرسشنامه توسعه محصول جدید

دانلود پرسشنامه توسعه محصول جدید دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با شرح و تفسیر به صورت سوالات طیف لیکرت پنج درجه

فرآیند توسعه محصول جدید

فرآیند توسعه محصول جدید

فرایند توسعه محصول جدید شامل تمامی فعالیت‌ها و تصمیماتی است که از مرحله ایجاد ایده تا ورود محصولی تازه به بازار را در بر می‌گیرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com