این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تولید ناب

پرسشنامه تولید ناب

پرسشنامه تولید ناب

دانلود پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با طیف لیکرت ۵ درجه

تولید ناب

تولید ناب : تاریخچه، مفهوم و کاربرد آن

تولید ناب (Lean manufacturing) یک روش تولیدی است که بر کمینه‌سازی ضایعات و بیشینه‌سازی بهره‌وری به صورت همزمان تاکید دارد. تولید ناب رویکردی تلفیقی در مدیریت تولید و عملیات است که کوشش می‌کند انعظاف‌پذیری تولید دستی را با کارایی تولید انبوه به صورت همزمان در سازمان میسر کند.

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب

زنجیره تامین ناب (Lean supply chain) رویکردی با هدف تولید و ارائه محصولات در سریعترین زمان ممکن با کمترین ضایعات تولید است. زنجیره تامین ناب عبارت است از حاکم کردن اصول و تفکار ناب در کل جریان ارزش، یعنی باید تفکر و اصول ناب به کل زنجیره تسری یافته و از مرزهای سازمان فراتر رود.

مقایسه تولید ناب و چابک

مقایسه تولید ناب و چابک

در مقایسه تولید ناب و چابک باید عنوان کرد فلسفه ناب بر کم کردن اتلاف و ضایعات تولیدی دلالت دارد و چابکی به معنای پاسخگویی سریع به نیازهای بازار است.

مقایسه تولید ناب با تولید انبوه

مقایسه تولید ناب با تولید انبوه

متن کامل مقاله مقایسه تولید ناب با تولید انبوه هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com