این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تکنیک ویکور

ویکور VIKOR

ویکور (VIKOR)

ویکور (VIKOR) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه بهینه براساس تعدادی معیار است که توسط اپریکویک معرفی شد.

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل

آموزش ویکور در اکسل به همراه مثال کاربردی که در فایل اکسل به صورت کامل فرمول نویسی شده است و یک فایل همراه که توضیحات لازم را ارائه داده است.

تکنیک ویکور فازی

ویکور فازی (FVIKOR)

ویکور فازی (FVIKOR) یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر منطق فازی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس میزان سودمندی و زیان آنها است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com