این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب حمایت سازمانی

پرسشنامه شایسته سالاری

پرسشنامه شایسته سالاری

دانلود پرسشنامه شایسته سالاری دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی و منبع معتبر و ابعاد دانش و آگاهی ها، قابلیتها یا مهارت ها، نگرش و ارزش ها، تجربه و محیط

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک شده

حمایت سازمانی ادراک شده مفهوم بسیار مهمی در ادبیات مدیریتی است زیرا این مفهوم می‌تواند رابطه مابین نحوه برخورد سازمان با کارمندان و نگاه و رفتار کارمندان نسبت به شغلشان و سازمان را توضیح دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com