پرسشنامه شایسته سالاری

دانلود فایل ورد پرسشنامه شایسته سالاری دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: دانش و آگاهی ها، قابلیت­‌ها یا مهارت ها، نگرش و ارزش ها، تجربه و محیط

تعریف مفهومی پرسشنامه شایسته سالاری

شایسته‌سالاری یا Meritocracy یکی از اصول مدیریت است که بر ارتقاء و پرداخت کارکنان براساس میزان شایستگی‌های آنان دلالت دارد. شایسته سالاری به شیوه‌ای از مدیریت گفته می‌شود که در آن دست‌اندرکاران بر پایهٔ توانایی و شایستگی‌شان برگزیده شوند و نه بر پایهٔ قدرت مالی یا موقعیت اجتماعی و فامیلی. فناوری‌های نوین و شتاب تحول و تغییر، نیاز به مدیریت منابع انسانی متخصص را بیش از پیش کرده‌است. این امر بنگاه‌ها و دولت را به سوی نظام و سیستمی شایسته سالار رهنمون می‌کند.

در جوامع شایسته سالار، نگرش‌های خویشاوندسالاری، قبیله گرایی، حزب سالاری و غیره مطرود است. نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از ایشان بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی بشود.

اصطلاح شایسته سالاری برای اولین بار توسط مایکل یانگ، جامعه شناس انگلیسی، در سال ۱۹۵۸ در کتاب طلوع شایسته سالاری مطرح شد. وی در کتاب خود موقعیت اجتماعی افراد را در آینده، ترکیبی از بهره هوشی و تلاش و کوشش فراوان دانسته بود. یانگ در این کتاب پیش‌بینی کرده بود که این نظام اجتماعی جدید در نهایت به یک انقلاب اجتماعی منجر می‌شود که در آن توده‌های مردم، حاکمان و نخبگانی را از قدرت خلع می‌کنند که از احساسات و نیازهای عامه مردم، فاصله گرفته اند.

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از شایسته‌سالاری نمره­‌ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه‌ای پرسشنامه می­‌دهند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه بالای ۷۰ درصد بدست امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله