این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب خلق مشترک دانش

پرسشنامه خلق مشترک دانش

پرسشنامه خلق مشترک دانش

دانلود فایل ورد پرسشنامه خلق مشترک دانش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر با ابعاد خلق دانش، تسهیم دانش و همکاری در بازتولید دانش با طیف لیکرت

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش

خلق مشترک دانش (Knowledge co Creation) مفهومی در مدیریت دانش است که می‌توان آن را تلفیقی از خلق دانش و تسهیم دانش به صورت همکارانه دانست.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com