این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش (Knowledge management) فرایند خلق، گردآوری، ذخیره، بازیابی، تسهیم و بکارگیری دانش و اطلاعات در یک سازمان تعریف می‌شود.

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی (Wisdom management) هنر و مهارت تبدیل دانش به خردورزی و دانش سازمانی است بطوریکه تصمیم‌گیری مبتنی بر این دانسته‌ها تسهیل شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com