این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب دانش

مدیریت دانش

مدیریت دانش

مفهوم مدیریت دانش : سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش‌ موازنه ایجاد کنند.

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی

مدیریت دانایی Wisdom management هنر و مهارت تبدیل دانش به خردورزی و دانایی سازمانی است بطوریکه تصمیم‌گیری اثربخش سازمانی مبتنی بر این دانسته‌ها تسهیل شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com