این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رفتار خرید

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ)

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ)

بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) کاربرد علوم اعصاب در بازاریابی با هدف شناسایی درست رفتار مشتری و اثربخشی فعالیت‌های بازارمحور شرکت است.

مدیریت رفتار مصرف کننده

مدل رفتار مصرف‌کننده

مدل رفتار مصرف‌کننده به کوشش آرش حبیبی براساس کتاب میشل اس مینور و جان سی موون، هم اکنون در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

رفتار خرید کودک

رفتار خرید کودک

رفتار خرید کودک و بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف‌کننده نوشته نسترن سامانی. آیا تاکنون به چگونگی رفتارخود در نقش یک خریدار یا مصرف‌کننده، اندیشیده اید؟

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com