این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رقابت

رقابت‌پذیری سازمان

رقابت‌پذیری سازمان

رقابت‌پذیری سازمان (Competitiveness) قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی سازمانی است که به کسب مزیتی رقابتی پایدار در بازار منجر می‌شود.

هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی

هوشمندی رقابتی (Competitive intelligence) گردآوری و تحلیل اطلاعات از رقبا، مشتریان و دیگر عوامل بازار برای کسب مزیت رقابتی تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com