این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب رهبری تحول آفرین

کتاب تحول دیجیتال

کتاب تحول دیجیتال

کتاب تحول دیجیتال Leading Digital نوشته جرج وسترمن، دیدیه بونت و اندو مک‌آفی به زبان انگلیسی و ترجمه مهدی شامی و شادی ایرانی انتشارات نص

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال

تحول دیجیتال (Digital Transformation) یکپارچه‌سازی فناوری دیجیتال در تمام زمینه‌های کسب‌وکار بوده و به طور زیربنایی بر تغییر نحوه انجام عملیات تمرکز دارد.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول‌آفرین

رهبری تحول‌آفرین (Transformational leadership) یک نظریه رهبری است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند.

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com