پرسشنامه رهبری تحول آفرین

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی، عملیاتی و منبع استاندارد

  • پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین باس و آوولیو (از دیدگاه مدیران)
  • پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین بارنز (از دیدگاه کارکنان)

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش، توجه و ملاحظه فردی

تعریف مفهومی پرسشنامه رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین یک نظریه رهبری سازمان است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند.

مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه سوق می‌دهند، تعریف کرد. باس و آوولیو براساس نظریه برنز در مورد رهبری تحول آفرین، نظریه جدیدی را ارائه نمود. باس، رهبر تحول آفرین را به عنوان کسی که پیروان را توانمند می‌سازد. این رهبر به کارکنان در جهت عملکرد فراتر از انتظارات‌شان انگیزه می‌دهد و آن‌ها را تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی تعریف می‌نماید.

ابعاد رهبری تحول آفرین

ابعاد رهبری تحول آفرین

نفوذ آرمانی (کاریزما) : کاریزما به رهبران این اجازه را می‌دهد که به عنوان مدل‌هایی از نقش و الگوی رفتار باشند. این الگو به عنوان نمونه‌ای برای کارکنان در پیروی از ارزش‌ها و عقاید سازگار با وی شناخته می‌شود.

ترغیب ذهنی : باس در ۱۹۸۵ ترغیب ذهنی را به عنوان محرک در پیروان برای تفکر در مورد باورها و ارزش‌ها و نیز آگاهی از مشکلات و حل آنها توصیف کرد. نه برای تحریک به انجام سریع و بی درنگ و بدون تفکر.

انگیزش الهام بخش : انگیزش الهام بخش را برانگیختن و بالا بردن انگیزه در پیروان به وسیله رهبران، توصیف کرده اند که با توسل به احساسات زیر دستان صورت می‌پذیرد.

توجه و ملاحظات فردی : افراد به وسیله رهبران حمایت می‌شوند و رهبران در رابطه با توجه به احساسات و نیازهای شخصی آنها نگران هستند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله