این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روش تحقیق در مدیریت

روش تحقیق مشاهده ای

روش تحقیق مشاهده‌ای

روش تحقیق مشاهده‌ای (Observational study) در حوزه مدیریت و علوم اجتماعی به تفسیر پارامترهای جامعه براساس یک نمونه می پردازد.

انواع تحقیقات علمی

انواع تحقیقات علمی

حافظ نیا در کتاب روش تحقیق در عاوم انسانی معتقد است بر اساس هدف انواع تحقیقات علمی را می‌­توان به دو گروه کلی بنیادی، کاربردی تقسیم کرد.

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته

روش تحقیق آمیخته (Mixed Method) رویکردی پژوهشی است که در آن از ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی به صورت نظام‌مند استفاده می‌شود.

انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق

انواع روش تحقیق بر اساس هدف شامل تحقیقات بنیادی و کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده‌ها شامل تحقیقات آزمایشی و توصیفی (غیرآزمایشی) می‌باشد.

نگارش مقاله علمی پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی

مقاله علمی-پژوهشی (Research article) برخلاف مقاله مروری، یک منبع دسته اول است که دارای روش تحقیق، تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهشی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com