این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب زاوادسکاس

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS)

پرسشنامه آراس (ARAS) یک ماتریس متشکل از معیارها و گزینه‌های تصمیم‌گیری است که می‌تواند با مقادیر قطعی یا فازی کمی شود و بسیار مهم است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com