نوشته‌های دارای برچسب زاوادسکاس

روش سوارا swara

روش سوارا SWARA

آموزش روش سوارا swara براساس مقاله کرسولاین و همکاران برای تعیین وزن معیارها در تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و آموزش در محیط اکسل

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس

آموزش روش کوپراس COPRAS که توسط زاواداسکاس ارائه شده است. روش COPRAS یکی از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین گزینه است.

تکنیک COPRAS

تکنیک COPRAS

شرح و تفسیر تکنیک COPRAS براساس مقاله زاواداسکاس و همکاران با عنوان ارزیابی چندشاخصه راهکارهای طراحی جاده با استفاده از تکنیک COPRAS کوپراس

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS

تکنیک آراس ARAS و دانلود جزوه آموزش ARAS جزوات کامل و کاربردی آشنائی مدل آراس هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

تکنیک آراس ARAS

پرسشنامه تکنیک آراس ARAS

پرسشنامه تکنیک آراس ARAS و آموزش طراحی پرسشنامه آراس یا رویکرد ARAS و کاربرد آن در مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com