این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب زنجیره ارزش

ارزش ادراک‌شده

ارزش ادراک‌شده

ارزش از منظر بازاریابی، ادراک مشتریان از ارزیابی محصول و خدمت دریافتی است و از مقایسه منافع حاصل از محصول یا خدمت با هزینه آن حاصل می‌شود.

زنجیره ارزش پورتر

زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب‌وکار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می‌باشد.

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت زنجیره ارزش

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش (Value chain) مجموعه فعالیت‌هایی است که شرکت در یک صنعت ویژه انجام می‌دهد تا محصولی ارزشمند را به بازار ارائه نماید.

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش سازمان

مهندسی ارزش سازمان تلاش سازمان یافته‌ای است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت‌های طرح در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری انجام می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com