مدیریت زنجیره ارزش

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش

فایل ورد پرسشنامه زنجیره ارزش

هدف: بررسی زنجیره ارزش در سازمان

تعداد سوالات: ۲۳ شاخص با طیف لیکرت ۹ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره ارزش

فرایندها یا فعالیت‌هایی که بوسیه آنها یک شرکت ارزشی را به خروجی‌های خود اضافه می‌کند و شامل موارد همچون تولید، بازاریابی یا خدمات پس از فروش می‌باشد. یک زنجیره ارزش یک دسته از فعالیت‌هایی است که یک شرکت تولیدی در یک صنعت خاص جهت ارائه محصول یا خدمتی با ارزش به بازار، انجام می‌دهد.