این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS

ترجمه مقاله DSS : مقاله‌های ترجمه شده سیستم پشتیبانی از تصمیم یا DSS با ترجمه فارسی براساس مقاله‌های معتبر و جدید سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS)

سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده‌های کسب‌وکار را با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری تحلیل می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com