سیستم پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله DSS : مقاله های سیستم پشتیبانی از تصمیم با ترجمه فارسی

سیستم های پشتیانی تصمیم، سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه هستند که پشتیبانی فعال اطلاعات را در طول فرایند تصمیم گیری برای مدیران و حرفه ای های کسب و کار فراهم میکنند. امروزه استقرار نظام های اطلاعاتی، از جمله سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری به عنوان پشتوانه ای برای تصمیم گیری مدیریت کلان سازمان، ضروری می باشد. مجموعه ترجمه مقاله DSS انگلیسی سیستم پشتیبانی از تصمیم با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است.

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و فناوری اطلاعات

ترجمه چکیده : استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) فرایند تصمیم گیری را با تاخیر می اندازد و کاربر را ملزم به پرداخت هزینه ی بکارگیری سیستم می نماید. پیکربندی های موجود سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، سودآوری  DSS را ضمانت نمی کنند. اگر DSS پیام هایی را بوجود می اورد که تصمیم گیرنده می تواند پیش بینی کند،‌ازاینرو هزینه و زمان انتظار به سبب بکارگیری DSS موجه نخواهد بود. این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مجهز به یک مدل مبتنی بر دانش را مطرح می سازد که به تصمیم گیرنده قبل از بکارگیری DSS می گوید که آیا بکارگیری DSS مقرون به صرفه است یا خیر؛ اگر بکارگیری DSS سودآور نباشد،‌درنتیجه تصمیم گیرنده بایستی تصمیم گیری را بر مبنای قضاوت ذهنی مدیریت محض قرار دهد. مقاله ی حاضر از یک نمونه ی عددی برای توضیح کارکرد DSS پیشنهادی استفاده کرده است.

دانلود اصل مقاله IT-DSS


عنوان مقاله : کاربردهای سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS و سیستم اطلاعات اجرایی EIS در فناوری اطلاعات

افزایش رقابت همراه با رشد سریع فناوری های اطلاعاتی جدید، بیش از پیش کسب و کارها را وادار نموده است که به سیستم های اطلاعاتی (IS) تکیه کنند. غالب اوقات تصور می شود که استفاده درست فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری می تواند سلاح قدرتمندی برای مزیت های رقابتی باشد. بدین جهت، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و سیستم های اطلاعاتی اداری (EIS) از جانب پژوهشگران و دست اندرکاران توجه زیادی جلب نموده اند. در سال های اخیر صدها برنامه کاربردی گزارش شده است و مقالات زیادی منتشر گردیده اند.

دانلود اصل مقاله DSS-EIS


عنوان مقاله : طراحی سیستم خبره بیمارستان مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

تحقیق کنونی برای ایجاد یک سیستم خبره با استفاده از یک مسئله ارجاع بیمارستانی به عنوان یک نمونه، شیوه جدیدی را ارائه می دهد. عوامل زیادی نظیر خصیصه های سازمانی، ریسک های بیمار، پیمودن مسافت و فرصت های ادامه حیات و عوارضی که بایستی در تصمیم گیری انتخاب بیمارستان گنجانده شوند. مطلوب این است که هر بیمار به طور جداگانه به وسیله فرایند تصمیم نه تنها با در نظر گرفتن وضعیتشان بلکه باورهای آن ها در مورد موازنه های میان خصیصه های بیمارستانی مطلوب، درمان شود. یک سیستم خبره می تواند به این تصمیم گیری پیچیده کمک نماید.

دانلود اصل مقاله DSS-ES