این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب شرکت کوچک و متوسط

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان

شرکت دانش‌بنیان، شرکتی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت در راستای توسعه اقتصاد دانش‌محور در حوزه فناوری­‌های برتر تشکیل می‌شود.

فرشتگان کسب‌وکار

فرشتگان کسب‌وکار

فرشتگان کسب‌وکار Angel investor افرادی ثروتمند هستند که منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری را برای استارتاپ‌ها یا افراد کارآفرین فراهم می‌کنند.

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی

بانکداری شرکتی Corporate banking به جنبه‌ای از عملیات بانکی اشاره دارد که در تعامل با مشتریان شرکت‌های کوچک، متوسط یا بزرگ صورت می‌گیرد.

شرکت کوچک و متوسط

شرکت کوچک و متوسط (SME)

شرکت کوچک و متوسط SME به کسب‌وکاری گفته می‌شود که تعداد کارکنان آن از حد مشخصی کمتر باشد و در بسیاری جوامع مانند اتحادیه اروپا ۲۵۰ نفر در نظر گرفته می‌شود.

خوشه صنعتی

خوشه صنعتی

خوشه صنعتی Business cluster تمرکز جغرافیایی کسب‌وکارها، تامین‌کنندگان و موسساتی با حوزه فعالیت مشترک می‌باشد. هدف این خوشه‌ها افزایش بهره‌وری و رقابت است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com