این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب علم سنجی

نرم‌افزار پابلیش اور پریش

نرم‌افزار پابلیش اور پریش

پابلیش اور پریش هارزینگ (Harzing’s Publish or Perish) یک برنامه تحلیل استنادی براساس داده‌های خام از گوگل اسکالر است.

تحلیل هم‌واژگانی

تحلیل هم‌واژگانی

تحلیل هم‌واژگانی (Co-Word Analysis) یک روش تحلیل محتوایی است که به ارزیابی مقوله موردنظر براساس دفعات تکرار واژگان کلیدی اسناد می‌پردازد.

نرم‌افزار VOSviewer

نرم‌افزار VOSviewer

نرم‌افزار VOSviewer برنامه‌ای کاربردی است که برای ترسیم شبکه‌های علمی و مطالعات مبتنی بر علم‌سنجی قابل استفاده می‌باشد. با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان به تحلیل داده‌های مستخرج از پایگاه‌های استنادی و اطلاعاتی مانند وب آو ساینس، ساینس دایرکت و گوگل اسکولار پرداخت و نتایج و ویژگی‌های گرافیکی آنها را رسم کرد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com