این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

روش بسط فازی چانگ

روش بسط فازی چانگ یکی از مشهورترین روش‌هایی است که برای فازی‌سازی روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP توسط پژوهشگران استفاده می‌شود.

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

روش AHP فازی بوکلی

بوکلی به سال ۱۹۸۵ روش جدیدی را برای فازی سازی روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP گسترش داد که به روش میانگین هندسی بوکلی مشهور است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com