این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب فناوری مالی

پرسشنامه فینتک (فناوری مالی)

پرسشنامه فینتک

دانلود پرسشنامه فینتک (فناوری مالی) دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر به همراه سوالات طیف لیکرت پنج درجه و شرح و تفسیر پرسشنامه

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری

فینتک و بانکداری به طور ضمنی بر فعالیت شرکت‌های نوپا (استارتاپ) دلالت دارد که با استفاده از هایتک به خدمات مالی مشغول هستند.

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی)

فینتک (فناوری مالی) ترکیبی از فناوری و نوآوری با هدف رقابت با روش‌های سنتی فعالیت‌های مالی جهت ارائه خدمات مالی نوآورانه و اثربخش است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com