فینتک و بانکداری

مقاله فینتک و بانکداری

منبع: فینتک و بانکداری : چالش یا فرصت نوشته میثم قاسم نژاد

در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است. فناوری مالی یا فینتک (FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند. رشد سریع فینتک ها، دورنمای کسب وکار بانکداری را که نیازمند راه حل های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات و مدیریت مالی، پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های فینتک برای بانک ها است.

بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل های کاربردی را برای بانک های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری های مالی و کنترل ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.

جایگاه فینتک در بانکداری

دورنمای کسب وکار در بانکداری به صورت چشمگیری تغییر کرده است. بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۷ مقامات بازار مالی،مقررات بخش بانکداری را از طریق معرفی استانداردهای جدید یا تقویت استانداردهای موجود تشدید کرده اند. علاوه بر این،نوآور یها و توسعه اطلاعاتی و تکنولوژی های مالی ضرورت تلاش برای جستجوی را هح لهای نوآوران هتر در بانکداری را افزایش داده است.

فینتک به بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده است و امروزه بانکها در مواجهه با رقابت فزاینده از سوی موسسات غیر مالی، رقابت فراتر از خدماتی مالی را شروع کرده اند. آنها با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، خدماتی نظیر ارائه خدمات پرداخت)پرداخت از طریق تلفن همراه، ارز مجازی، فرصت های مالی جانشین اعطای وام فرد به فرد، تامین سرمایه از طریق پول های خرد مردم(،مدیریت ثروت و غیره ارائه م یکنند.بر اساس گزارش موسسه اکسنچر و موسسه بیزینس اینسایدر، سرمایه گذاری جهانی در فینتک در سال های اخیر سر به فلک کشیده و به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

اهمیت فینتک در بانکداری

تعریف مرزهای بخش فینتک بسیار دشوار است.گزارش اکسنچر و سی بی این سایت، شرک تهای فینتک را به عنوان شرکت هایی تعریف می کنند که «تکنولوژی هایی برای بانکداری و تامین مالی شرکت، بازار سرمایه، تحلیلگری داده های مالی و مدیریت پرداخت و مالی شخصی ارائه م یکنند گزارش فینتک روندهای سرمایه گذاری در فینتک که توسط بانک سیلیکون والی ارائه شده است در مورد شرکت هایی است که از تکنولوژی در وام دادن، تامین مالی شخصی، پرداخ تها، سرمایه گذاری خرد هفروشی، سرمایه گذاری های سازمانی، تامین مالی از طریق صدور سهام، انتقال وجه، خدمات مشتری، تحقیقات مالی و زیرساخت بانکداری استفاده می کنند و دیگران معتقدند که هم تجارت الکترونیکی و هم امنیت سایبری باید در فینتک و بانکداری لحاظ شود.

توسعه و یکپارچه سازی بیشتر فینتک،موجب تغییر ماهیت خدمات مالی خواهد شد که کارشناسان قبلا از آن به عنوان انقلاب فینتک یادکرده اند. این انقلاب از طریق توسعه سریع سخت افزار)شامل دستگاه‌های موبایل، رایانش ابری،شخصی سازی آنلاین خدمات و همگرایی روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژ یهای ارتباطات است. پذیرش انقلاب فینتک با دیدگا ههای متفاوتی همراه بوده است. گروهی در صنعت خدمات مالی،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی دیگر معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود، بطوریکه انعطاف پذیری بیشتر،قابلیت بهتر در برخی از حوزه ها و تجمیع خدمات را فراهم کند. در نتیجه، توسعه فینتک و تاثیر آن بر آینده صنعت بانکداری، این روز ها از موضوعاتی هستند که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.

نتیجه گیری فینتک و بانکداری

در اقتصاد مدرن،صنعت خدمات مالی یک مشارکت کننده کلیدی در محصولات داخلی کشور می باشد.فینتک به بخش جدایی ناپذیر بانکداری تبدیل شده است و امروزه بانک ها رقابت در ورای خدمات مالی را در مواجهه با رقابت فزاینده از سوی موسسات غیر بانکی شروع کرده اند، در نتیجه بانکهای سنتی در بخشی از سهم بازار خود ریزش داشته اند. توسعه فینتک تاثیر چشمگیری بر فعالیت بانکها داشته است بطوریکه بسیاری از محصولات بانک ها اطلاعات محور هستند و بنابرین میتوان از سوی سایر تامین کنندگان خدمات مالی خریداری شوند. از سوی دیگر، روش های تجزیه وتحلیل مدرن داده و فناوری اطلاعات اجازه فردی کردن خدمات مالی را به صورت دیجیتالی داده است.

بنابراین ضرورت دارد بانک ها همکاری با شرکت های فینتک را شروع کنند. بخصوص در زمینه کسب وکارهایی که شرکت های فینتک خدمات مکمل با خدمات بانک را ارائه میکنند. توسعه اخیر مستلزم این است که بانک ها سرمایه گذاری در فینتک را افزایش دهند، در کانال های ارائه خدمت تجدیدنظر کنند، استانداردسازی بیشتر وظایف و خدمات اداری و غیره را افزایش دهند.یک ادغام به موقع فینتک در کسب وکار به بانک ها اجازه می‌دهد مزیت نسبی در رقابت فزاینده کسب کنند. با مطالعه مقاله فینتک و بانکداری می‌توانید درک صیحیحی از این مقوله پیدا کنید.