این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب قیف بازاریابی

پرسشنامه هک رشد

پرسشنامه هک رشد

دانلود پرسشنامه هک رشد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

قیف هک رشد

قیف هک رشد

قیف هک رشد (Growth Hacking Funnel) اشاره به ساختاری دارد که برای جذب، فعال‌سازی و نگهداشت افراد برای بهبود سودآوری کسب‌وکارهای نوپا دارد.

قیف بازاریابی

قیف بازاریابی

قیف بازاریابی (Marketing Funnel) سفر مشتری را از آشنایی تا ادراکات بعد از خرید را تشریح می‌کند: شامل آگاهی، پذیرش، قصد خرید و رضایت.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com