این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لذت استفاده

لذت ادراک شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید

لذت ادراک‌شده خرید (Perceived enjoyment) به احساسی درونی اشاره دارد که فرد پس از خریداری یا مصرف محصول یا خدمت آن را لذت‌بخش ادراک می‌کند.

قصد خرید مشتریان

قصد خرید

قصد خرید یا نیات رفتاری عبارت است از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد خدمت دهندگان از لحاظ خدمت رسانی و اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می‌دهند.

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری

حضور اجتماعی فناوری (Social Presence) به جنبه‌هایی از یک سامانه اینترنتی اشاره دارد که موجب می‌شود کاربر باور کند با یک انسان ارتباط دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com