این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماکس وبر

بوروکراسی

بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی (Bureaucracy) در ادبیات مدیریت شیوه اداره کلاسیک سازمان است که تصمیم‌گیری به صورت متمرکز و با هدف افزایش کارایی سازمانی صورت می‌گیرد.

ماکس وبر

ماکس وبر

ماکس وبر (Max Weber) جامعه‌شناس، تاریخدان، حقوقدان و استاد اقتصاد سیاسی آلمانی و یکی از اثرگذارترین نظریه‌پردازان توسعه مدرن جهان است.

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر رویکردی مبتنی بر فهم همدلانه است که به شناخت اعمال از دیدگاه فاعل می‌پردازد. این شیوه زیربنایی برای اندیشه تفسیرگرایانه است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com