این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ماکس وبر

بوروکراسی

بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی Bureaucracy در ادبیات مدیریت شیوه اداره کلاسیک سازمان است که تصمیم‌گیری به صورت متمرکز و با هدف افزایش کارایی سازمانی صورت می‌گیرد.

ماکس وبر

ماکس وبر

ماکس وبر در ۲۱ آوریل ۱۸۶۴ در آلمان پای به جهان هستی گذاشت و در ۵۶ سالگی آن را ترک کرد. وبر اصول بوروکراسی را در تئوری سازمان و مدیریت ارائه کرده است.

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر

روش تفهمی وبر یا فهم همدلانه به معنای نوعی احساس یگانگی عاطفی با کنش‌گری است که درصدد فهم آن هستیم. دیدگاه ماکس وبر بر این شیوه استوار است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com