این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدلسازی ساختاری-تفسیری

فرایند رتبه‌بندی تفسیری

فرایند رتبه‌بندی تفسیری IRP

فرایند رتبه‌بندی تفسیری IRP یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره برای اولویت‌بندی عوامل مبتنی بر مقایسه زوجی و محاسبه تسلط به روش تفسیری است.

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL

روش ترکیبی ISM-DEMATEL رویکردی نظام‌مند و علمی است که برای مدلسازی و طراحی الگوهای اکتشافی در مدیریت و علوم اجتماعی مناسب است.

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری

تحلیل ساختاری Structural analysis روشی نظام‌مند و آمیخته، جهت شناسایی الگوی روابط علی و پچیده میان مجموعه‌ای از شاخص‌های متعدد و متنوع است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com