این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدل رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتریان

پرسشنامه رضایت مشتریان

دانلود پرسشنامه رضایت مشتریان همراه با فرم کوتاه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی و عملیاتی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان

رضایت مشتریان (Customer Satisfaction) نشان‌دهنده میزان سازگاری محصولات و خدمات خریداری شده با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کننده پیش از خرید است.

مقیاس رضایت مشتری

مقیاس رضایت مشتری (CSS)

مقیاس رضایت مشتری (CSS) الگویی استاندارد برای سنجش رضایتمندی مشتریان است و دارای سوالاتی با طیف لیکرت پنج درجه با روایی و پایایی می‌باشد.

مدل کانو kano

مدل کانو (Kano)

مدل کانو  (Kano Model) رویکردی برای توسعه و بهبود ویژگی‌های محصول مبتنی بر رضایت مشتریان است که توسط نوریاکی کانو در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com