این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مشتری گرایی

مشتریان کلیدی

مشتریان کلیدی

مشتریان کلیدی (Key Customer) شمار مشخصی از مشتریان هستند که بیشترین بازدهی را از نظر سودآوری مالی و اهداف غیرمالی برای سازمان به همراه دارند.

پرسشنامه مشتری محوری

پرسشنامه مشتری‌محوری

دانلود پرسشنامه مشتری‌محوری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

مدیریت دانش مشتری

مدیریت دانش مشتری

مدیریت دانش مشتری ابزارها و فرایندهایی است که یک شرکت برای دریافت، ذخیره، ساماندهی، دستابی و تحلیل داده‌ها پیرامون مشتریان استفاده می‌کند.

پرسشنامه مشتری محوری

مشتری‌محوری (مشتری مداری)

مشتری محوری (Customer Orientation) به معنای انجام فعالیت‌های کسب‌وکار در راستای شناسایی و ارضای نیازهای مشتریان کلیدی در بازار هدف می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com