این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مهارت های مدیر

سطوح سازمان

سطوح سازمان

طبقه‌بندی سطوح سازمانی پارسونز برای همه سازمان‌ها سه سطح نهادی، مدیریتی و فنی در نظر می‌گیرد. این نظریه جایگاه مهمی در تئوری‌های مدیریت دارد.

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت دارای ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر و استاندارد

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریتی همراه با روایی و پایایی به صورت استاندارد برای سنجش انواع مهارت‌های ادراکی، فنی و انسانی مدیریت سازمان

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com