پرسشنامه مهارت های اجتماعی

دانلود پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت

فایل ورد پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت

هدف : بررسی مهارت های اجتماعی و رفتاری

منبع معتبر : گرشام و الیوت

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۴۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مهارت اجتماعی، مهارت رفتاری

2000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مهارت های اجتماعی و رفتاری

مهارت های اجتماعی : مجموعه توانمندی‌هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می‌شود. هر فرد برای زندگی موفق در یک جامعه، علاوه بر مهارت‌های فردی به مهارت‌های دیگری نیاز دارد که از آن به نام مهارت‌های اجتماعی یاد می‌کنند. مهارت‌های اجتماعی، مجموعه رفتارهای اکتسابی است که از طریق مشاهده، مدل سازی، تمرین و بازخورد آموخته می‌شود و دارای ویژگی‌های زیر است و رفتارهای کلامی‌و غیرکلامی‌را دربر می‌گیرند و پاسخ‌های مناسب و مؤثر را در بردارند، بیش تر جنبه ی تعاملی داشته، تقویت اجتماعی را به حداکثر می‌رسانند و بر اساس ویژگی‌ها و محیطی که فرد در آن واقع شده است، توسعه می‌یابند و از طریق آموزش رشد می‌کنند.

مهارت‌ های ارتباطی : مهارت‌ های ارتباطی که در دو نوع کلامی و غیر کلامی وجود دارد را می‌توان به مهارت‌هایی که در شرایط بین فردی، کاری و مکاتباتی لازم است دسته بندی کرد. این مهارت‌ها که قابل یادگیری هستند در موقعیت‌های مختلف موجب بهبود روابط و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی خواهند شد.

مهارت های رفتاری : مهارت‌های رفتاری توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند. توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه‌ای که فرد بتواند با چالشها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید.