این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب نگهداری مشتریان

نگهداشت مشتریان اینترنتی

نگهداشت مشتریان اینترنتی

نگهداشت مشتریان اینترنتی سازوکارهایی است که پس از خرید افراد در بستر اینترنت بکار گرفته می‌شود تا آنها را به یک مشتری همیشگی تبدیل کند.

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتریان (Customer retention) به توانایی یک شرکت برای حفظ مشتریان در یک بازه زمانی مشخص با شیوه‌های بازاریابی رابطه‌ای اشاره دارد.

پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند (رابطه‌ای)

پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند یا بازاریابی رابطه‌ای دارای ابعاد مشتری‌محوری، اعتماد، سفارشی سازی و ارتباطات بلندمدت همراه با روایی و پایایی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com