پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

فایل ورد پرسشنامه پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

هدف : بررسی میزان رابطه مند بودن فعالیت های بازاریابی یک سازمان

ابعاد : مشتری محوری، اعتماد، سفارشس سازی محصول، ارتباط بلند مدت با مشتری

تعداد سوالات : ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع : معتبر و استاندارد

3000 تومان – خرید

تعریف بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع. بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد، حفظ و ارتقاء رابطه و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه، تأمین شود. بنابراین، سازمان‌ها جهت ایجاد یک رابطه، می‌بایست فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. بازاریابی رابطه مند، هم شامل استراتژی‌های دفاعی و هم تهاجمی‌ می شود. بازاریابی تهاجمی ‌به جذب مشتریان جدیدی می‌پردازد که شامل جذب مشتریان بالقوه یا ترغیب و جذب مشتریان رقیب می‌شود. در مقابل، بازاریابی تدافعی به دفاع از سهم بازار و حفاظت از مشتریان ارزنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، استراتژی‌های دفاعی در تلاشند تا مشتریان کنونی را حفظ و کسب وکار بیشتری را با آن‌ها ترتیب دهند.

مشتری محوری یعنی قرار دادن مشتری به عنوان محور و هدف و مرکز توجهات و انجام هر عملی که نیازهای آشکار و پنهان او را برآورده سازد. مشتری مداری مجموعه ای از استراتژی های کسب و کار است که مدیران بنگاه های اقتصادی را قادر میسازد در هر لحظه، با یک دید همه جانبه و فرانگر به مشتری و به کمک فناوری اطلاعات به هدفهای نهایی خود که کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری از طریق تعمیق روابط با مشتری است، دست یابند.