پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند (رابطه‌ای)

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد و معتبر

 • مقیاس استاندارد نگی و کتما دارای ۴ عامل و ۱۵ گویه
 • مقیاس استاندارد سین و همکاران دارای ۴ عامل و ۲۷ گویه
 • پرسشنامه محقق‌ساخته بازاریابی رابطه‌مند

ابعاد پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند نگی و کاتما

 • اعتماد
 • تعهد
 • ارتباطات
 • رفع تعارض

ابعاد پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند (رابطه‌ای)

 • مشتری‌محوری
 • اعتماد
 • سفارشی سازی محصول
 • ارتباط بلندمدت با مشتری

ضمیمه: پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند و رضایت

ابعاد: عوامل اجتماعی، تبادل اطلاعات، اعتماد، فعالیت‌های فروش، کیفیت خدمات، کارکنان، مدیریت شکایات مشتری، نظارت بر روابط

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع. بازاریابی رابطه‌مند مستلزم ایجاد، حفظ و ارتقاء رابطه و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر در رابطه، تأمین شود. بنابراین، سازمان‌ها جهت ایجاد یک رابطه، باید فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. بازاریابی رابطه مند، هم شامل استراتژی‌های دفاعی و هم تهاجمی‌ می‌شود. بازاریابی رابطه‌ای به حفظ و نگهداری مشتریان از طریق برقراری ارتباط خریدار-فروشنده می‌پردازد.

مشتری‌محوری یعنی قرار دادن مشتری به عنوان محور و هدف و مرکز توجهات و انجام هر عملی که نیازهای آشکار و پنهان او را برآورده سازد. مشتری مداری مجموعه‌ای از استراتژی‌های کسب‌وکار است که مدیران بنگاه‌های اقتصادی را قادر می‌سازد در هر لحظه، با یک دید همه جانبه و فرانگر به مشتری و به کمک فناوری اطلاعات به هدفهای نهایی خود که کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری از طریق تعمیق روابط با مشتری است، دست یابند.

رضایت مشتریان تحقق و کامیابی مصرف‌کننده از محصول یا برند براساس انتظاراتش از آن محصول یا برند است. قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک محصول یا خدمت یا خود محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا خیر و شامل سطح مافوق تحقق و مادون تحقق می‌شود. رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه‌های مشتری، به دست می‌آید. در ادبیات بازاریابی این گونه آمده است که رضایت مشتری دارای دو بعد است: کیفیت ادراک‌شده و انتظارات.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله