این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هوش مصنوعی

اسمک (SMAC)

اسمک (SMAC): چهارستون تحول دیجیتال

اسمک (SMAC) سرآیند واژگان شبکه‌های اجتماعی، موبایل، تحلیل داده‌ها و رایانش ابری است که بستر و زمینه تحول دیجیتال را فراهم می‌آورند.

فرا شخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی

فراشخصی‌سازی (Hyper-Personalization) شیوه‌ای از بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با تحلیل داده‌ها خدماتی ویژه به مشتریان ارائه می‌دهد.

سیستم پیشنهادگر مدیریت

سیستم پیشنهادگر مدیریت

سیستم پیشنهاددهنده (Recommender System) یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی است که هدف آن پیشنهاد دادن اقلام مورد علاقه کاربر به او می‌باشد.

پرسشنامه هوش مصنوعی در مدیریت

پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت

دانلود پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

هوش مصنوعی در مدیریت

هوش مصنوعی در مدیریت

هوش مصنوعی در مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی کاربردهای بسیاری دارد که برای همگامی با تحولات فناوری در هزاره سوم باید به استقبال آن رفت.

ارتباطات پیوند انسانی

ارتباطات پیوند انسانی

ارتباطات پیوند انسانی روشی مبتنی بر فناوری است که ویژگی‌های یک پدیده را به شکلی که برای انسان قابل درک باشد، به سایر افراد انتقال دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com