این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب هک رشد

پرسشنامه هک رشد

پرسشنامه هک رشد

دانلود پرسشنامه هک رشد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

growthhack-funnel

هک رشد

هک رشد (Growth hacking) یک روش بازاریابی برای رشد و گسترش سهم بازار استارتاپ‌ها با شیوه‌های نوآورانه و تحلیل سنجه‌های اجتماعی است.

قیف هک رشد

قیف هک رشد

قیف هک رشد (Growth Hacking Funnel) اشاره به ساختاری دارد که برای جذب، فعال‌سازی و نگهداشت افراد برای بهبود سودآوری کسب‌وکارهای نوپا دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com