این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وجدان کاری

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار

معنویت در محیط کار (Workplace Spirituality) چارچوبی از ارزش‌های سازمانی است که باعث آرامش درونی و حرکت به سوی تعالی نزد کارکنان می‌شود.

پرسشنامه وجدان کاری

پرسشنامه وجدان کاری

دانلود پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک‌کرای) دارای روایی و پایایی به همراه منبع استاندارد شامل شانزده گویه با طیف لیکرت پنج درجه

وجدان کاری

وجدان کاری

وجدان کاری (Job Conscience) یک نظام ارزشی درون فرد است که موجب ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com