این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه ارزیابی عملکرد

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش دارای روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد به صورت طیف لیکرت ۵ درجه و دارای ابعاد و گویه‌های مشخص

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه به صورت تک بعدی با سوالات طیف لیکرت ۵ درجه که استاندارد بوده و روایی و پایایی دارد.

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه پایان‌نامه مدیریت ارزیابی عملکرد و پرسشنامه مدیریت عملکرد سازمانی: پرسشنامه عملکرد مدیریتی، پرسشنامه عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com