این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه تعالی سازمانی

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM)

دانلود پرسشنامه بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) همراه با منبع معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

دانلود پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

جایزه مالکوم بالدریج

جایزه مالکوم بالدریج

جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (Malcolm Baldrige) یک جایزه سالانه برای شرکت‌های آمریکایی برای دستیابی به اهداف تعالی یا سرآمدی سازمانی است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com