این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره AHP

پرسشنامه AHP (مقایسه زوجی)

پرسشنامه AHP ابزاری برای مقایسه زوجی عناصر موجود در یک خوشه است که معمولاً با استفاده از طیف نُه درجه ساعتی تنظیم می‌شود.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی GAHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی GAHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی GAHP روشی برای انجام و تجمیع مقایسه‌های زوجی براساس دیدگاه گروهی از خبرگان جهت بهبود تصمیم‌گیری می‌باشد.

پرسشنامه خبره AHP

پرسشنامه خبره

پرسشنامه خبره و آموزش کامل طراحی پرسشنامه خبره برای تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره AHP و ANP و TOPSIS هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com