این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پریسا نامی

کتاب شهر هوشمند

کتاب شهر هوشمند

دانلود کتاب شهر هوشمند نوشته پریسا نامی : هوشمندسازی و برنامه‌ریزی شهری تاثیر مستقیم روی پیشرفت جوامع دارد و باعث افزایش قدرت آن می‌شود.

کتاب مدیریت منابع انرژی

کتاب مدیریت منابع انرژی

کتاب مدیریت منابع انرژی نوشته حیاتی دعانای و اوگان جشکون ترجمه پریسا نامی برای دانشجویان و پژوهشگران رشته جغرافیا و مدیریت شهری

کتاب شهر و شهرسازی

کتاب شهر و شهرسازی

دانلود کتاب شهر و شهرسازی نوشته پریسا نامی : مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر شهرها و ارائه برنامه مدیریت شهری

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com