این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پویایی سیستم

نرم‌افزار ونسیم Vensim

نرم‌افزار ونسیم (Vensim)

دانلود نرم‌افزار ونسیم (Vensim): نسخه کامل بدون نیاز به نصب یا فعالسازی برای حل مسائل پویایی سیستم و ترسیم نمودارهای علت و معلولی

نمودار حالت و جریان

نمودار حالت و جریان

جریان و حالت نام متغیرهایی هستند که در سیستم وجود دارند و در رسم نمودار حالت و جریان استفاده می‌شود تا نمودار علی-معلولی را تکمیل کنند.

مرز بسته

مرز بسته در پویایی سیستم

مرز بسته (Closed boundary) اشاره به محدوده‌ای دارد که متغیرهای یک مساله پویا را از متغیرهای غیرمرتبط به صورتی روشن جدا می‌کند.

نمودار علت و معلولی

نمودار علت و معلولی

نمودارهای علت و معلولی (Causal Loop Diagrams) ابزاری مهم برای نشان دادن ساختار بازخوردی سیستم‌­ها در تفکر سیستمی و پویایی سامانه‌ها است.

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی (Systems thinking) رویکردی کل‌نگر است که به تحلیل سیستماتیک پدیده‌ها به عنوان یک کل متشکل از اجزای متعامل و مرتبط می‌پردازد.

کتاب پویایی سیستم‌ها

کتاب پویایی سیستم‌ها

دانلود کتاب پویایی سیستم‌ها به زبان فارسی شامل آموزش تصویری و گام به گام پویایی‌های سیستم به صورتی کاربردی، ساده و قابل فهم همراه با مثال

نظریه سیستم‌ها

نظریه سیستم‌ها (مدرنیسم)

نظریه سیستم‌ها (Systems theory) دانش میان‌رشته‌ای است که کوشش می‌کند به تشریح عملکرد سازمان در قالب یک کل متشکل از اجزا بپردازد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com